Gratis bezorgen vanaf 150 euro Gratis verzending vanaf €150,-

Duurzaam bezorgen Duurzame bezorging

Persoonlijk contact Snel & persoonlijk contact

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van Diezijner

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en / of diensten en / of overige gesloten overeenkomsten van Diezijner met afnemers van deze producten en of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met Diezijner is aangegaan.

1.2 Door een bestelling te doen via de website, de e-mail of andere wijze gaat u een overeenkomst aan met Diezijner en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

1.3 U bent verplicht bestelde producten af te nemen en te betalen.

1.4 Diezijner heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.

1.5 Alle goederen blijven eigendom van Diezijner tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

1.6 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit Diezijner.

Artikel 2 – Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering

2.1 Bestellingen kunnen via diverse socialmedia kanalen, telefonisch, email en natuurlijk via de webshop worden geplaatst.

2.2 Diezijner hanteert geen minimum bestelbedrag.

2.3 Aflevering door Diezijner vindt plaats door afgifte aan de vervoerder Fietskoerier/DHL of Myparcel/Postnl. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

2.4 De goederen worden in opdracht van u en voor uw rekening en risico vervoerd. Diezijner besteedt de verzendingen uit. Diezijner is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.

2.5 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is.

2.6 De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 2 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden.

2.7 Diezijner is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending.

Artikel 3 – Betaling

U kunt op 2 manieren betalen:

1. U kunt het totaalbedrag overmaken op het ABNAMRO banknummer NL 89 ABNA 0441382908 tnv Diezijn leuk onder vermelding van uw naam en woonplaats. U dient het bedrag binnen 3 dagen vanaf het moment dat u de bestelling hebt geplaatst te voldoen. Indien u hieraan niet voldoet, ontvangt u een herinneringsmail.

2. U kunt betalen met ideal (Sofort en Bankcontact).

Indien u niet (tijdig) betaald behoudt Diezijner zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zal Diezijner eventuele onkosten en / of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen.

Artikel 4 – Producten, Ruilen en garantie

4.1 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek per e-mail bij Diezijner worden ingediend d.m.v. een korte omschrijving van het gebrek en met toevoeging van het factuurnummer.

4.2 Indien aan deze voorwaarden is voldaan, vervangt Diezijner het artikel dan wel vergoedt Diezijner de aankoopprijs of een deel daarvan.

4.3 De garantie is niet van toepassing indien het artikel onjuist is behandeld.

4.4 Ruilen is mogelijk binnen 14 dagen. Mits de goederen in dezelfde staat verkeren zoals deze zijn verzonden. Gedragen en gebruikte goederen worden niet retour genomen. Na het retour ontvangen van de goederen wordt het aankoop bedrag binnen 14 dagen terug gestort. Retour verzendkosten worden niet vergoed. Retourneren kan via de post en persoonlijk op het volgende adres: Diezijner o.v.v Webshop retour Zwanestraat 29 9712 CJ Groningen. Retouren worden alleen in behandeling genomen met aankoopbon/factuur en contact gegevens.

Artikel 5- Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van Diezijner met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.

5.2 Diezijner is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

5.3 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Diezijner beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

Artikel 6 – Klachten, ruilen en restitutie

6.1 U heeft juridisch het recht om binnen een termijn van 7 dagen na het doen van u bestelling deze alsnog te annuleren. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan ; webshop@diezijner.eu. Eventuele kosten voortvloeiend uit het al verwerken van de bestelling, worden wel op u verhaald / afgetrokken van het restitutiebedrag.

6.2 Speciaal bestelde artikelen (artikelen die niet standaard in ons assortiment zitten) worden niet teruggenomen.

Artikel 7 – Prijzen

7.1 Diezijner is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier dan wel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.

7.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Diezijner bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

7.3 Diezijner is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

7.4 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en 21 % btw, exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.

Artikel 8 – Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Diezijner, dan wel tussen Diezijner en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Diezijner, is Diezijner niet aansprakelijk. Dit tenzij er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Diezijner.

Artikel 9 – Wijziging algemene voorwaarden

Van Toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

Artikel 11 – Privacyverklaring

Diezijner vindt het belangrijk dat de door uw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Diezijner zal de door uw verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van u bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij u naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.

Leave your comment